Leesmotivatie: een essentiële factor voor succesvol lezen

Leesmotivatie is een cruciale factor in het bevorderen van leesvaardigheid en leesfrequentie bij leerlingen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat motivatie niet alleen de hoeveelheid tijd die leerlingen aan lezen besteden beïnvloedt, maar ook hun leesbegrip en algemene academische prestaties. Dit essay verkent de huidige stand van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leesmotivatie, met een focus op de effecten van interventies, de rol van technologie, en de invloed van ouderbetrokkenheid.

Effecten van leesmotivatie-interventies

Interventies gericht op het bevorderen van leesmotivatie hebben over het algemeen positieve effecten op zowel de leesmotivatie als de leesvaardigheid van leerlingen. Van der Sande, Steensel en Arends (2017) voerden een meta-analyse uit waaruit bleek dat leesmotivatieprogramma’s significante verbeteringen in leesmotivatie en leesvaardigheid teweegbrachten. De effecten waren vooral sterk bij programma’s die het zelfvertrouwen van leerlingen versterkten en hen duidelijke redenen om te lezen boden. Deze bevindingen benadrukken het belang van goed ontworpen leesbevorderingsprogramma’s die inspelen op de psychologische behoeften van leerlingen .

De rol van technologie

De opkomst van digitale technologieën heeft de manier waarop lezen wordt gepresenteerd en geconsumeerd drastisch veranderd. Van Gils, Bakker en Evers-Vermeul (2020) onderzochten het effect van het gebruik van tablets op leesmotivatie en leesbegrip. Hun studie toonde aan dat brugklassers die van papier lazen een hogere leesmotivatie en beter tekstbegrip hadden dan degenen die van een tablet lazen. Dit suggereert dat ondanks de populariteit van digitale leermiddelen, traditionele papieren boeken nog steeds een waardevolle rol kunnen spelen in leesbevordering .

Invloed van ouderbetrokkenheid

Ouders spelen een belangrijke rol in de leesontwikkeling van hun kinderen. Onderzoek door Çalışkan en Ulaş (2022) wees uit dat ouderbetrokkenheid bij leesactiviteiten een significante positieve invloed had op de leesvaardigheid, leesmotivatie en leesattitudes van basisschoolleerlingen. Deze bevindingen benadrukken het potentieel van gezinsgerichte leesprogramma’s om de leesmotivatie van kinderen te verbeteren en hun academische succes te bevorderen .

Conclusie

Leesmotivatie is een multidimensionaal concept dat diepgeworteld is in de persoonlijke en contextuele factoren van leerlingen. Interventies die inspelen op de intrinsieke en extrinsieke motivaties van leerlingen, de juiste inzet van technologie, en actieve ouderbetrokkenheid zijn cruciaal voor het bevorderen van leesmotivatie en leesvaardigheid. Verdere onderzoeken en implementatie van dergelijke interventies kunnen helpen bij het aanpakken van de uitdagingen van dalende leesmotivatie onder jongeren.


Referenties

  1. van der Sande, L., Steensel, R. V., & Arends, L. R. (2017). Effecten van leesmotivatie-interventies: Uitkomsten van een meta-analyse. Geraadpleegd van Semantic Scholar.
  2. Van Gils, J., Bakker, N., & Evers-Vermeul, J. (2020). De tablet, het geheime wapen voor leesbevordering? De invloed van tekstdrager op leesmotivatie, immersie en tekstbegrip. Geraadpleegd van Semantic Scholar.
  3. Çalışkan, E. F., & Ulaş, A. H. (2022). The Effect of Parent-Involved Reading Activities On Primary School Students Reading Comprehension Skills, Reading Motivation, and Attitudes Towards Reading. Geraadpleegd van Semantic Scholar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *