Onze Taal

Het Genootschap Onze Taal is een vereniging voor taalliefhebbers. Met een tijdschrift waarin deskundig én op een prettig leesbare manier over alle aspecten van de taal geschreven wordt. Het Genootschap Onze Taal heeft bovendien een Taaladviesdienst, die vragen over de Nederlandse taal beantwoordt, en geeft verder door middel van congressen, nieuwsbrieven, boeken, sociale media en een website voorlichting over het Nederlands.

Taalportaal

Op Taalportaal vindt een overzicht van handige websites voor leerlingen en docenten. De Taalportaal is een onderdeel van Nationaal Platform voor de Talen

Taaladvies.net

In Taaladvies vindt u een antwoord op vele concrete vragen over taal en spelling. De kern van Taaladvies is een databank met taal- en spellingkwesties waar vaak vragen over gesteld worden. De selectie van die kwesties is gebaseerd op de ervaringen van taaladviseurs en taaladviesdiensten in Nederland en België. De taaladviesbank bestaat voor het grootste deel uit teksten met een vraag-antwoordstructuur, maar ze bevat ook een aantal algemene teksten.

Neerlandistiek

Elektronisch tijdschrift voor de Nederlandse taal en cultuur sinds 1992 (voorheen: Neder-L)

Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Instituut voor de Nederlandse Taal wil een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut zijn op het gebied van het Nederlands. Daarnaast wil het instituut een centrale positie innemen in het hele Nederlandse taalgebied (Nederland, Vlaanderen, Suriname en de Antillen) op het vlak van het wetenschappelijk verantwoord ontwikkelen, bewaren en duurzaam beschikbaar stellen van taalmateriaal. 

Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW)

Het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW) is een corpusgebaseerd, digitaal woordenboek van het eigentijdse Nederlands in Nederland en Vlaanderen, in Suriname en in het Caraïbisch gebied. De taalperiode die het ANW bestrijkt, loopt van 1970 tot heden.

Delpher

In Delpher vindt u miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften die u allemaal woord voor woord kunt doorzoeken. De teksten komen uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Ze worden hier onder één knop aangeboden om het vinden van informatie voor u gemakkelijk te maken.

Taalbank

Taalbank is hét weblog over taalverandering in het Nederlands. Hier vindt u het laatste nieuws over taalontwikkelingen en taaltrends. Tevens wordt hier elke werkdag het ‘Woord van de Dag’ gepubliceerd.

Geïntegreerde Taalbank (GTB)

De online historische woordenboeken, ook wel deGeïntegreerde Taalbank (GTB) genoemd, vormen de eerste component van de infrastructuur voor historisch Nederlands die door het INT wordt ontwikkeld. De infrastructuur bestaat uit de historische woordenboeken van het Nederlands, computationele lexica (GiGaNT en DiaMaNT) en synchrone en diachrone corpora die onderzoek naar de vele aspecten van de Nederlandse taal (en cultuur) door de eeuwen heen moet faciliteren.

Examenblad.nl

Deze website is interessant voor docenten, materiaal- en leerplanontwikkelaars. Het is de officiële website voor de centrale examens. Deze website bevat alle regelgeving over centrale examens die geldt voor het huidige examenjaar en komende examenjaren. Per vak het examenprogramma, de syllabus en de toegestane hulpmiddelen. Direct na de afname van het centraal examen staan op de vakpagina’s ook de examenopgaven en het correctievoorschrift.

Leraar.nl

Leraar.nl gaat over jouw werk. Het is een interactieve plek waar je met je collega’s ervaringen deelt, kunt praten over je vak en mee kunt denken over onderwijs- en lerarenbeleid. Leraar.nl geeft op een transparante manier inzicht in regelgeving, nieuws en achtergronden.